POJAZDY I TRANSPORT

Pojazdy

Zabezpieczamy wszystko to, co związane jest z Twoim samochodem oraz jego
użytkowaniem. W zależności od potrzeb oferujemy ubezpieczenia

 • AC
 • OC
 • NNW
 • ASSISTANCE
 • OPONY
 • SZYBY

Celem optymalizacji kosztów Twojej ochrony ubezpieczeniowej, sprawdzamy ofertę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Dopasowujemy ją do twoich potrzeb w sposób indywidualny i dokładny.

Ubezpieczenie transportowe
 • OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego
 • OC spedytora
 • Cargo

Z nami masz możliwość wykupienia klauzul dodatkowych, z uwzględnieniem, przekroczenia
przepisów prawa czy utylizacja ładunku po zaistniałej szkodzie.

UBEZPIECZENIE OC

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, w związku z
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do
obrotu produktem.

Wykonujemy ubezpieczenia OC wymagane obowiązkiem zawodowym, a także dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone
(OC deliktowe) i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania oraz zbieg tych
odpowiedzialności.

DOM I MAJĄTEK

Ubezpieczenie domu, jakie oferujemy obejmuje wszystko, co związane z domem i jego
mieszkańcami.

Począwszy od murów, po poprzez elementy jego wyposażenia oraz przechowywane w nim mienie ruchome, sprzęty, kolekcje i inne cenne dla
Ciebie przedmioty. Obejmujemy całość wartości, jaka została zgromadzona w twojej bezpiecznej przestrzeni.

Jesteśmy w stanie ubezpieczyć także całą Twoją rodzinę, dzieci, a nawet ukochane czworonogi, które mogą nieumyślnie wyrządzić szkody sąsiadom. Sprawdź nas.

 

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

W ramach pakietu gwarancji ubezpieczeniowych oferujemy szereg udogodnień dla klienta w postaci gwarancji

 • należytego wykonania kontraktu
 • usunięcia wad oraz usterek
 • zapłaty wadium (składana przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium)
 • zwrotu zaliczki
 • zapłaty należności celnych

Oferujemy w tym segmencie gwarancje, mogące wpłynąć na płynność prowadzenia umów, okoliczności spornych oraz realizacji długoterminowych umów. Zapraszamy do zapoznania się bliżej z ofertą

Kontakt: Beata Małek 733 003 837

.