DOWÓD REJESTRACYJNY

Najbardziej znany dokument, który uprawnia do poruszaniu po drogach. Wydawany jest właścicielowi z wydziału komunikacji przy rejestracji pojazdu. Zawiera wszelkie niezbędne dane pojazdu oraz właściciela.

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU ZZA GRANICY

Każdy kraj ma swój odpowiednik naszego Polskiego dowodu rejestracyjnego. Są one różne tak i różne są daty ważności badania technicznego. Do wykonania badania technicznego pojazdu zza granicy musimy posiadać oryginał dowodu rejestracyjnego. Zalecane są także tłumaczenia oryginalneg dowodu rejestracyjnego.

DOWÓD REJESTRACYJNY CZASOWY

Jest to dokument wydawany w wydziale komunikacji w przypadku przerejestrowywania pojazdu, bądź rejestracji pojazdu zza granicy. Posiada on określony czas użytkowania i jego zakończeniu należy udać się po odbiór stałego dowodu.

POKWITOWANIE POLICJI ( pozwolenie czasowe)

Podczas kontroli organu do tego uprawnionego, w przypadku stwierdzenia usterek w pojeździe, zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny pojazdu i wydany stosowny dokument. Dokument ten należy przedstawić do badania technicznego, gdyż na jego podstawie diagnosta dokonuje przeglądu pojazdu. W przypadku zagubienia takiego dokumentu należy udać się na komendę gdzie był on wystawiony w celu uzyskania duplikatu.

PROTOKÓW TDT ZBIORNIKA GAZOWEGO

Każdy, kto posiada zamontowaną instalację gazową powinien posiadać dokument stwierdzający ważność legalizacji zbiornika. Ważność legalizacji zbiornika gazowego w przypadku zbiorników LPG jest równa 10 lat natomiast CNG 5 lat. Dokument ten jest wymagany podczas corocznego wykonywania przeglądu na stacji kontroli pojazdów i należy go przedstawić wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.

INNE DOKUMENTY DOZOROWE

Dokumentami dozorowymi innymi niż protokół TDT zbiornika gazowego są: Legalizacja taksometru, protokół UDT na windę oraz legalizacja tachografu. Podobnie jak w przypadku instalacji gazowej, dokumenty te należy każdorazowo przedłożyć przy badaniu okresowym pojazdu.