Aby pojazdy poruszające się po drodze były w stanie zapewnić największy poziom bezpieczeństwa, został wprowadzony obowiązek wykonywania przeglądów rejestracyjnych. Poprzez odpowiednie szkolenia oraz wieloletnią praktykę, diagnosta nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, weryfikuje stan techniczny pojazdu. Nowoczesne pojazdy, nieustannie modernizowane, są coraz bardziej skomplikowane dla swojego użytkownika.

Wykonanie badania technicznego wiąże się z szeregiem czynności kontrolnych. Diagnozowana jest identyfikacja pojazdu, sprawność oświetlenia, ogumienia, układu wydechowego, hamulcowego, systemów bezpieczeństwa, zawieszenia i układu kierowniczego, kontrola szczelności oraz funkcjonowania silnika pojazdu oraz wiele innych czynności. Diagnosta na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia oraz obowiązujących przepisów weryfikuje obecny stan techniczny. 

W listopadzie uruchomiony pozostał nowy system CEPIK 2.0 dokonał pewnych zmian w funkcjonowaniu obecnych stacjach kontroli pojazdów. Obowiązkiem powstała opłata za badanie techniczne przed jego wykonaniem. Co ważniejsze, każdorazowo przed badaniem technicznym jest dokonywane połączenie z CEPIK’iem, które umożliwia weryfikację danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym z obecną już bazą danych. Pozwala to na wychwycenie wszelkich nieścisłości oraz dokonanie korekt w taki sposób, aby każde kolejne wpisy były już poprawne. 

Dodatkowo pojazdy wyposażone w urządzenia dozorowe takie jak: zbiorniki LPG, windy, taksometry czy tachografy każdorazowo muszą przedstawić je wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu. 

Badanie techniczne pojazdu to NIE JEST EGZAMIN, w którym liczy się to czy się go zaliczy czy nie. Jest to aktualnie najbardziej wiarygodne źródło informacji o stanie technicznym pojazdu. Diagnostyka ma na celu obiektywną ocenę tego, co się widzi na bazie własnego doświadczenia w momencie dokonywania czynności kontrolnych. Wszelkie działania wykonywane na stacji kontroli pojazdów mają na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania pojazdów po drogach. Dbając o swoje bezpieczeństwo, dbamy o zdrowie i życie innych osób uczestniczących w ruchu drogowym.