Geometria pojazdu jest to ustawienie kół względem siebie oraz osi pojazdu zgodnie z danymi fabrycznymi producenta. Wpływa ona bezpośrednio na prowadzenie pojazdu, a także na zużycie opon podczas eksploatacji pojazdu. Geometrię pojazdów można podzielić na kilka kategorii z czego najbardziej istotną do regulacji jest zbieżność kół. To od niej zależy nierównomierność zużycia bieżnika opon.  

                Pomiar wykonujemy na urządzeniu GEOTEST 60 PLUS, który ma możliwość weryfikacji pełnej geometrii obu osi jezdnych pojazdów przy jednorazowym montażu zestawu. Jest on bardzo szybki i daje pełen obraz tego, w jakim stanie znajduje się układ jezdny.   

                Pomiar i regulację geometrii powinno się zweryfikować raz do roku. Powinno także wykonać  każdorazowo po wymianie elementów układu kierowniczego oraz zawieszenia pojazdu, bądź uderzeniu w głęboką dziurę bądź wysoki krawężnik. Jeżeli podczas jazdy zaobserwujecie państwo następujące objawy:

Kierownica ustawiona niesymetrycznie względem poziomu pojazdu,

Należy używać siły, aby utrzymać pojazd w linii prostej podczas prowadzenia,

Bieżnik zużywa się nadmiernie z jednej ze stron opony,

Opony piszczą na zakrętach

To należy niezwłocznie skontrolować geometrię kół, ponieważ powyższe będą się nasilać, co ostatecznie może poskutkować uszkodzeniem opon. Ponadto należy ją wykonać po każdorazowej ingerencji w układ kierowniczy i zawieszenie pojazdu.