Jakie dokumenty łączą nas z pojazdem.

15 Lipiec 2015

DOWÓD REJESTRACYJNY

Najbardziej znany dokument, który uprawnia do poruszaniu po drogach. Wydawany każdemu kierowcy z wydziału komunikacji przy rejestracji pojazdu. Zawiera wszystkie niezbędne dane pojazdu oraz dane właściciela.

DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU ZZA GRANICY

Każdy kraj ma swój odpowiednik naszego Polskiego dowodu rejestracyjnego. Są one różne tak i różne są daty ważności badania technicznego. Do wykonania badania technicznego pojazdu zza granicy musimy posiadać oryginał dowodu rejestracyjnego.

DOWÓD REJESTRACYJNY CZASOWY

Otrzymujemy ten dokument z wydziału komunikacji gdy brak nam tablic rejestracyjnych dla auta sprowadzonego zza granicy bądź kiedy rejestrujemy auto. Dokument ten ma określony maksymalny czas użytkowania i po skończeniu się tego terminu możemy odebrać nasz prawidłowy dowód.

POKWITOWANIE POLICJI ( pozwolenie czasowe)

Jest to rodzaj dokumentu, który pozwala na poruszanie się na drogach w ograniczonym terminie. Docelowo do zakładu naprawczego jeżeli są stwierdzone usterki w pojeździe, bądź na stację kontroli pojazdów  w przypadku gdy kierujący ma nieważne badanie techniczne. Nieszczęśnicy, którym został zatrzymany dowód przez służby do tego upoważnione wiedzą dużo na ten temat.

DOKUMENT HOMOLOGACJI ZBIORNIKA GAZOWEGO

Każdy, kto posiada zamontowaną instalację gazową powinien posiadać dokument stwierdzający ważność legalizacji zbiornika gazowego. Ten dokument jest powiązany tylko i wyłącznie ze zbiornikiem i jest na nim decyzja Transportowego Dozoru Technicznego. Ten dokument uprawnia nas do korzystania ze zbiornika w naszym pojeździe. Ważność legalizacji zbiornika gazowego w przypadku zbiorników LPG jest równa 10 lat natomiast CNG 5 lat. Dokument ten jest wymagany podczas corocznego wykonywania badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.

INNE DOKUMENTY HOMOLOGACYJNE

Wszelkie elementy wymagane okresowej kontroli przez Transportowy Dozór Techniczny należy okazać przy wykonywaniu badania technicznego. Należą do nich m.in. Dokument homologacji zbiornika gazowego, dokument homologacji zamontowanej windy towarowej, dokument legalizacji tachografu czy taksometru. Ważność tych dokumentów jest różna w zależności od jego typu.